ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

นายวิวุฒิ มณีนิล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ บรรยายความรู้ในโครงการ "ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

นายวิวุฒิ มณีนิล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ บรรยายความรู้ในโครงการ \"ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


เอกสารแนบ