หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
จุลสาร
ประกาศ
ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
  1. ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ เรื่อง การนำระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลไปใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว
  2. หลักเกณฑ์ในการรับเป็นทนายความตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  3. การรับสมัครทนายความขอแรงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
  4. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2561
  5. ประกาศ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรื่อการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
  6. การใช้ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
  7. การใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader)
  8. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561
  9. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อท.46/61
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อท.71/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00