หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
จุลสาร
ประกาศ
ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล กิจกรรมที่ ๒ ตำแหน่งนิติกร และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
 2. ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ เรื่อง การนำระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลไปใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว
 3. หลักเกณฑ์ในการรับเป็นทนายความตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 4. การรับสมัครทนายความขอแรงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3
 5. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2561
 6. ประกาศ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรื่อการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)
 7. การใช้ระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม (CIOS)
 8. การใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader)
 9. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561
 10. เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2561
 11. ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เรื่องการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีลงประกาศโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System)
 12. การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 13. ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล กิจกรรมที่ ๒ ตำแหน่งนิติกร ในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
อท.113/61
นัดไต่สวนพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10:00
อท.128/61
นัดตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10:00
อท.129/61
นัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดี
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 10:00
อท.92/61
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00